Academie

Sankofa.

De Sankofa is een Akan (Ghana) symbool. Het is opgebouwd uit de woorden SAN (terugkeer), KO (gaan) en FA (kijk, zoek, neem). Het symboliseert de zoektocht naar kennis met de onderliggende gedachte dat dit gebaseerd moet zijn op kritische examinatie en intelligent en geduldig leren.

De Sankofa is een mythische vogel die met zijn poten naar voren stevig op de grond staat. Zijn hoofd is naar achteren gedraaid en in zijn snavel houdt de Sankofa een ei vast. De Akan geloven, net zoals VanTol & Breet – Academy dat het verleden dient als gids voor de toekomst. Voor de Akan is het deze wijsheid, leren van het verleden, dat een goede toekomst wordt verzekerd. De Akan geloven dat er voortdurend beweging moet zijn en nieuwe kennis moet doorlopend worden opgedaan. In dit proces is het verleden belangrijk en mag niet  worden vergeten.

VanTol & Breet – Academie past dit principe toe in een leerweg gebaseerd op het traditionele vakmanschap. Iedere goudsmid is schuldplichtig aan zijn voorgangers en de gezamelijk opgedane vakkennis moet worden doorgegeven aan volgende generaties. Je moet de door voorgaande generaties ontwikkelde vakkennis op waarde schatten en je zo voorbereiden op de toekomst.

De Sankofa is het logo van de VanTol & Breet – Academie

.

%d bloggers liken dit: